خستگی ,تیراندازی ,عضلانی ,ایستادن ,عضلات ,آزمودنی&zwnj ,خستگی عضلات ,خستگی عضلانی ,ایستادن ممتد ,تپانچه بادی ,وضعیتی تیراندازی
مقایسه

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی

گرایش بیومکانیک ورزشی

همراه با پرسش نامه

79 صفحه

چکیده:

زمینه و هدف: در ورزش تیراندازی، ایستادن برای مدت طولانی با حفظ وضعیت مناسب ضروری است. در ایستادن طولانی مدت، واحدهای حرکتی عضلات کنترل کننده پاسچر، به صورت مداوم فعال هستند، که ممکن است موجب وقوع خستگی عضلانی شود. خستگی عضلانی یکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر کنترل پاسچر در وضعیت ایستاده است. افزایش نوسانات قامتی می&zwnj تواند باعث کاهش کنترل پاسچر و در نتیجه کاهش دقت در تیراندازی شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه دقت هدف گیری و خستگی عضلات مچ پا دردو فرم وضعیتی تیراندازی با تپانچه بادی طراحی گردید. روش: تعداد 6 نفر تیرانداز حرفه ای تپانچه بادی 10 متر که در لیگ تیراندازی کشور حضور داشتند، به صورت در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی&zwnj ها در دو روز به صورت تصادفی دو فرم وضعیتی تیراندازی را اجرا کردند. در فرم ایستادن ممتد آزمودنی&zwnj ها بدون استراحت و در فرم نشستن&zwnj های متناوب آزمودنی&zwnj ها همراه با استراحت شلیک&zwnj های خود را انجام دادند. در هر دو فرم نحوه فعالیت عضلانی توسط دستگاه EMG از سه عضله ساقی قدامی، دوقلو داخلی و نعلی ثبت شد و همچنین امتیاز هر شلیک توسط داور ثبت گردید. برای تجزیه تحلیل داده&zwnj ها از روش آماری ویلکاکسون و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. سطح اطمینان برابر 95 % فرض شد. یافته&zwnj ها: نتایج نشان داد که با وجود اینکه درصد خطای آزمودنی&zwnj ها در فرم نشستن&zwnj های متناوب نسبت به فرم ایستادن ممتد در بازه زمانی0-75 دقیقه کمتر بود اما این تفاوت معنادار نبود. مقایسه نتایج شیب تغییرات فعالیت عضلانی در هر دو فرم نشان داد که تفاوت معناداری بین خستگی عضلات مورد مطالعه در دو فرم وجود ندارد. همچنین مشخص شد که بین خستگی عضلات مورد مطالعه و شیب تغییرات امتیاز در دو فرم ایستادن ممتد و نشستن متناوب همبستگی معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می&zwnj توان بیان کرد استراحت حین یک مسابقه تیراندازی تا حدودی می&zwnj تواند باعث بهبود عملکرد &zwnj شود اما روی خستگی عضلانی تفاوت چندانی ندارد. مربیان در طراحی برنامه&zwnj های تمرینی می&zwnj توانند این مسئله را مد نظر قرار دهند.

واژه&zwnj های کلیدی: تیراندازی، فرم&zwnj های وضعیتی، دقت هدف گیری، شاخص خستگی، الکترومایوگرافیدریافت‌فایلادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : علی اکبری
برچسب ها : خستگی ,تیراندازی ,عضلانی ,ایستادن ,عضلات ,آزمودنی&zwnj ,خستگی عضلات ,خستگی عضلانی ,ایستادن ممتد ,تپانچه بادی ,وضعیتی تیراندازی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : مقایسه دقت هدف گیری و خستگی عضلات مچ پا در دو فرم وضعیتی تیراندازی با تپانچه بادی